Për ne
Kush jemi ne?
MJEKU.app është platformë inovative dhe unike jo vetëm në Kosovë por dhe në rajon, e cila ju ofron pacientëve dhe mjekëve shërbime për menaxhimin e termineve përmes kalendarit digjital i cili është i disponueshëm 24/7 nga kudo që ju ndodheni, e tëra që ju duhet është të keni çasje në internet.
Pse mjeku.app?
Pas një kohë hulumtimi dhe vlerësimi të një numri të madh të mjekëve dhe pacientave në Kosovë kemi konkluduar së tregut i duhet një platformë e tillë, qëllimi jonë kryesor është përmirësimi dhe digjitalizimi i sistemit shëndetësor në Kosovë, platforma MJEKU.app është një hap drejt digjitalizimit.
Për mjekët
Ne besojmë se personeli shëndetësor meriton lehtësim të punëve e sidomos punëve administrative të cilat mund të digjitalizohen, në këtë rast caktimi i termineve, gjithashtu t’i kushtojnë më shumë kohë vetes së tyre, ndërkohë pacientët duhet ta kenë sa më të lehtë dhe cilësor çasjen në kujdes shëndetësor. Besimi në mes të pacientit dhe mjekut janë faktor kyç në misionin tonë, prandaj ne duam që ta bëjmë më të lehtë dhe më të shpejtë çasjen në kujdesin shëndetësor, në të njejtën kohë t'i ndihmojmë personelit shëndetësor të menaxhojnë bizneset e tyre në mënyrë sa më efiçente dhe produktive.
Historiku
28.09.2021 - Lansimi i Mjeku.app në Kosovë
25.09.2021 - Regjistrimi i profesionistëve
15.09.2021 - Ndryshimi nga mjeku.al në mjeku.app për Kosovë
01.09.2021 - Testimi i verzionit beta
15.08.2021 - Alpha verzioni i parë
15.04.2021 - Fillimi i zhvillimit të Web Aplikacionit
01.06.2020 - Blerja e Domainit (mjeku.al)
~ Maj 2020 (Idea)