HIV/AIDS

Shenja dhe simptoma

Simptomat e HIV ndryshojnë në varësi të fazës së infeksionit. Megjithëse njerëzit që jetojnë me HIV priren të jenë më infektues në muajt e parë pas infektimit, shumë prej tyre nuk janë në dijeni të statusit të tyre deri në fazat e mëvonshme. Në javët e para pas infeksionit fillestar, njerëzit mund të mos përjetojnë simptoma ose një sëmundje të ngjashme me gripin, duke përfshirë ethe, dhimbje koke, skuqje ose dhimbje të fytit.


Ndërsa infeksioni në mënyrë progresive dobëson sistemin imunitar, ata mund të zhvillojnë shenja dhe simptoma të tjera, të tilla si nyjet limfatike të fryra, humbje peshe, ethe, diarre dhe kollë. Pa trajtim, ata mund të zhvillojnë gjithashtu sëmundje të rënda si tuberkulozi (TB), meningjiti kriptokokal, infeksione të rënda bakteriale dhe kancere si limfomat dhe sarkoma e Kaposit.


Transmetimi

HIV mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të një sërë lëngjesh trupore nga njerëzit e infektuar, si gjaku, qumështi i gjirit, sperma dhe sekrecionet vaginale. HIV gjithashtu mund të transmetohet nga nëna tek fëmija i saj gjatë shtatzënisë dhe lindjes. Individët nuk mund të infektohen përmes kontaktit të zakonshëm të përditshëm si puthja, përqafimi, shtrëngimi i duarve ose ndarja e sendeve personale, ushqimit ose ujit.


Është e rëndësishme të theksohet se njerëzit me HIV që marrin ART (tretmane antiretrovirale) dhe janë të shtypur nga virusi nuk e transmetojnë HIV-in te partnerët e tyre seksualë. Prandaj, aksesi i hershëm në ART (tretmane antiretrovirale) dhe mbështetja për të vazhduar trajtimin është kritike jo vetëm për të përmirësuar shëndetin e njerëzve me HIV, por edhe për të parandaluar transmetimin e HIV.


Faktoret e rrezikut

Sjelljet dhe kushtet që i vënë individët në rrezik më të madh të kontraktimit të HIV përfshijnë:


kryerja e seksit të pambrojtur anal ose vaginal;

të kesh një infeksion tjetër seksualisht të transmetueshëm (IST) si sifilizi, herpesi, klamidia, gonorrea dhe vaginoza bakteriale;

ndarja e gjilpërave, shiringave dhe pajisjeve të tjera të injektimit dhe solucioneve të drogës të kontaminuara gjatë injektimit të drogës;

marrjen e injeksioneve të pasigurta, transfuzionet e gjakut dhe transplantimin e indeve, dhe procedurat mjekësore që përfshijnë prerje ose shpim josterile; dhe

duke përjetuar lëndime aksidentale me gjilpërë, duke përfshirë edhe në mesin e punonjësve shëndetësorë
Parandalimi

Individët mund të zvogëlojnë rrezikun e infektimit me HIV duke kufizuar ekspozimin ndaj faktorëve të rrezikut. Qasjet kryesore për parandalimin e HIV-it, të cilat shpesh përdoren në kombinim, përfshijnë:


përdorimi i prezervativëve për meshkuj dhe femra;

testimi dhe këshillimi për HIV dhe IST;

testimi dhe këshillimi për lidhjet me kujdesin ndaj tuberkulozit (TB);

rrethprerja vullnetare mjekësore e meshkujve (VMMC);

përdorimi i barnave antiretrovirale (ARV) për parandalim;

zvogëlimi i dëmit për njerëzit që injektojnë dhe përdorin drogë; dhe

eliminimi i transmetimit të HIV-it nga nëna tek fëmija


Mjekimi

Sëmundja HIV mund të menaxhohet nga regjimet e trajtimit të përbërë nga një kombinim i tre ose më shumë barnave antiretrovirale (ARV). Terapia aktuale antiretrovirale (ART) nuk shëron infeksionin HIV, por shtyp shumë replikimin viral brenda trupit të një personi dhe lejon që rikuperimi i sistemit imunitar të një individi të forcohet dhe të rifitojë aftësinë për të luftuar infeksionet oportuniste dhe disa lloje kanceri.


Që nga viti 2016, OBSH ka rekomanduar që të gjithë njerëzit që jetojnë me HIV të pajisen me ART gjatë gjithë jetës, duke përfshirë fëmijët, adoleshentët, të rriturit dhe gratë shtatzëna dhe ato me gji, pavarësisht nga statusi klinik ose numri i qelizave CD4.


Deri në qershor 2021, 187 vende e kishin miratuar tashmë këtë rekomandim, duke mbuluar 99% të të gjithë njerëzve që jetojnë me HIV në mbarë botën. Përveç strategjisë së trajtimit të gjithë, OBSH rekomandon një fillim të shpejtë të ART për të gjithë njerëzit që jetojnë me HIV, duke përfshirë ofrimin e ART në të njëjtën ditë me diagnozën midis atyre që janë gati të fillojnë trajtimin. Deri në qershor 2021, 82 vende me të ardhura të ulëta dhe të mesme raportuan se e kishin miratuar këtë politikë dhe afërsisht gjysma e tyre raportuan zbatimin në mbarë vendin.